Montaža krovne konstrukcije hale

Montirali smo krovnu konstrukciju hale preko 1000 m2.

Rekonstrukcija hale

Radovi na rekonstrukciji hale Pročitajte više

Izgradnja garaže

Ovde možete videti na koji način smo izgradili garažu za svog klijenta. Pročitajte više

Projekat 4

Ovde možete videti slike dogradnje hale sa postavljanjem građevinske limarije. Pročitajte više

Projekat 2

Ovde možete videti slike izrade hale. Pročitajte više