Obzirom da smo kao firma prisutni od 1996. godine imamo zaista veliki broj referenci, tj. zadovoljnih klijenata. Ovde izdvajamo samo neke od njih, uz napomenu da je njihov redosled na ovoj listi potpuno nasumičan.

  • Carnex Vrbas
  • Bormax B.Topola
  • Victoria Group
  • I-Modul B.Topola
  • AIK B.Topola
  • Apatinska pivara
  • Vlasina Lux Vrbas
  • Unipan Novi Sad
  • Termoventsc (kuća)